Waldfest - grenzüberschreitendes Treffen

  • Für Erwachsene, Jugendliche und Kinder

Von Juni bis Oktober 2019 fanden zur Förderung der grenzüberschreitenden Zusammenarbeit in der Euroregion Begegnungen, Erfahrungsaustausche und Veranstaltungen statt. Beteiligte waren unter anderem die Gemeinden Brniste, Neukirch und beide Projektpartner Podralsky nadacni fond ZOD und Diakonie St. Martin.

"Bildung in den Felsen" und "Waldfest"

Bei der Veranstaltung "Bildung in den Felsen" beschäftigten sich tschechische und deutsche Künstler mit Landartobjekten, Holz- und Steinstatuen. Diese entstanden bei der Gemeinde Brniste. Hierbei wurde der der Weg "Statuen in den Felsen" aus dem Jahr 2018 in 2019 verlängert.
Von Bewohnern der Gemeinde sowie tschechischen und deutschen Touristen wurde der Pfad in den Felsen sehr gut besucht. Er unterstützt die Idee grenzüberschreitender Treffen und grenzüberschreitender Touristik.

Das "Waldfest" war eine öffentliche Veranstaltung mit kulturellem Programm und Wettbewerb im Raum Lesni zatisi Brniste. 
Der Tag stand unter dem Thema "Wald". Am Nachmittag, wurden für Familien mit Kindern Wettbewerbe, Workshops, Holzbearbeitung, Theater, Schwimmbecken, Wasserrutschen, Hüpfburg und vieles mehr geboten. Außerdem fand die "Vernissage" des Pfades "Statuen in den Felsen" statt.
Zusätzlich wurden Vorführungen der Arbeit im Wald (SSHL Frydland) gezeigt, Hnuti Duha brachte mit einem Stand den Besuchern Waldtiere nahe, es gab kreative Workshops. Bei Wettbewerben, wie z.B. Wurf mit einem Klotz, Kleinholz machen oder Slalom mit einer Schubkarre konnten sich Kinder und Erwachsene messen.
Den Tag begleitend gabe es ein reiches Angebot an Erfrischungen regionaler Brauereien. Der Abschluß des Festes war ein Abendprogramm mit Konzerten.

Beide Veranstaltungen zielten auf grenzüberschreitende Treffen und Austausch von Erfahrungen ab und unterstützen die Beziehung zum Ort und die Indentität der Bewohner der Grenzregion. Das Projekt geht von einer langfristigen Zusammenarbeit von Organisationen, Gemeinden und Ortsbewohnern aus und festigt diese.
Die Projektpartner werden weiterhin gemeinsam in der Euroregion Neiße für die Bewohner/Gruppen der Region zusammenarbeiten.
Die Projektaktivitäten erfolgen in Übereinstimmung mit der Strategie GM EU.„Akce je součástí projektu „Lesní slavnosti, přeshraniční setkávání v ERN“ podpořeného Evropskou unií z Evropského fondu pro regionální rozvoj z Programu spolupráce Česká republika – Svobodný stát Sasko 2014-2020 v rámci Fondu malých projektů registrační číslo: ERN-0882-CZ-17.05.2019“.
Doba trvání projektu: 1.6.2019 - 31.10.2019

Partneři: Diakonie St. Martin Rothenburg

Hlavní cíle projektu:
Cílem projektu je přeshraniční spolupráce, setkávání a výměna zkušeností v ERN mezi českými a německými umělci a obyvateli obcí Brniště a Neukirch a klienty a zaměstnanci Diakonie St. Martin. V rámci projektu budou v rámci česko – německé spolupráce realizovány dvě akce pro veřejnost: Tvoření ve skalách (6-8/2019) a Lesní slavnost (10.8.2019).
 
Tvoření ve skalách: Čeští a němečtí umělci budou společně tvořit landartové objekty a dřevěné a kamenné sochy v lese u obce Brniště. Díky tomu bude prodloužena stezka „Sochy ve skalách“, která vznikla v roce 2018 v rámci FMP a stala se hojně navštěvovaných místem ze strany místních obyvatel, českých i německých turistů. Stezka ve skalách podpoří myšlenku přeshraničního setkávání, jak při samotné tvorbě, tak následně v rámci přeshraniční turistiky.
 
Lesní slavnost 10.8.2019 od 15 hod. – akce pro veřejnost s kulturním programem a soutěžemi v areálu Lesního zátiší Brniště. Odpolední program bude koncipován především pro rodiny s dětmi (soutěže pro děti i dospělé, tvořivé dílny, práce se dřevem, divadlo, bazének, vodní skluzavka, skákací hrad). Večerní program bude zaměřen především na mládež a dospělé (koncerty, zábava). Doprovodným programem bude festival regionálních pivovarů a občerstvení. Tématem akce je „les“ - součástí programu bude „vernisáž“ stezky „Sochy ve skalách“, ukázky dřevorubeckých dovedností (SŠHL Frýdlant), stánek Hnutí Duha o lesních zvířatech, tvořivé dílny zaměřené na práci se dřevem a soutěže pro děti i dospělé – hod špalkem, štípání třísek, slalom s trakařem mezi poleny atd.
 
Obě akce jsou zaměření na přeshraniční setkávání a sdílení zkušeností, podporují vztah k místu a identitu obyvatel příhraničního regionu. Projekt vychází z dlouhodobé spolupráce zapojených organizací, obcí a místních obyvatel a dále tuto spolupráci upevňuje. Partneři projektu budou i nadále spolupracovat na realizaci akcí v ERN. Cílovou skupinou projektu jsou všichni obyvatelé ERN. Zapojeni budou i lidé s handicapem, vstup na akci je zdarma. Projektové aktivity jsou v souladu se strategií GM EU.